baoba

BAOBA

February 21, 2005

رويای نم‌ناک

پنجره خيس
آهنگِ شيشه‌ها
زمزمه‌ی نابِ باران
از دل ِناودانِ سرد و خسته‌
می‌تراود رويای زلال آب
خنک و سبز و نم‌دار
طلایه‌ی هزاران هزار شکوفه
بر شهوتِ تشنه‌یِ تن ِ سياه خاک

چشمانِ روشن تو
تر و ابری
گونه‌های آبی آسمان
نم از باران
و بلندای توچال
سر نهان کرده به دامان ابر

چشمان شب‌زده‌ام بسته
رويای تو در پس پلک
هزاران هزار شهاب روشن
می‌درخشد در شبِ دل ِ من
عطر خنک گل‌های يخ
می‌تراود از خيال تو
رويای باران و ابر
ستاره می‌بارد بر بستر سرد

چشمان تشنه‌ام بسته‌
در پس پرده‌ی خواب
رويای نم‌ناک بارش
خيس و تر
می‌لغزد مرواريد اشک
بر گونه‌های تب‌دار شب
اشک‌ها
بوی تو را دارند
بوی هزاران گل يخ
بوی باران و برف
بوی سردِ گسستن
بوی تن خيس و پر تمنای‌ِ خاک

February 15, 2005

برف می‌بارد بر دل ِ من

چتر مه بسته شده است
برف بند آمده است
خورشيد در آغوش آبی‌ها
خرامان لوند و بی‌پروا
رخشان چو گوی طلا
می‌تابد با ناز و صد ادا
وز سبدِ سوزانِ مهر
می‌پاشد سکه‌های زر
بر زمين و هوا

برف‌های ريخته از فراز بام
در ميان کوی و برزن
انباشته و بدنما
در گذرگاه‌
می‌چکد چرکابه‌ای سياه

مردمان پيچيده به شولای عزا
دل گرفته و ترسان
سر به پايين و جامه سياه
لرزان و باز لرزان

در دل ِ من، اما
هم‌چنان برف می‌بارد
سپيد و پاک و رخشان
در سپيدی ِدشتِ دل ِ من
گنجشکان نمی‌لرزند هرگز
در گوشه‌ای برفی
تو با دستان سپيدت
ريزه نان می‌ريزی

گنجشکان کوچک و سير
در ميان برف‌های دل من
و دستان گرم و آبی تو
شاد و مستانه می‌خوانند
آواز سپيد ِ برف را

گردونه‌ی ميترا
می‌درخشد بر چرخ ِ فلک
می‌خندد آسمان بهمن ماه
در دل من، اما
هنوز برف می‌بارد
نرم و سپيد و پاک

February 12, 2005

هرگز

با تو هستم گوش‌دار
ای نازنين‌ترين
هرگز نخواهم نوشت
از روز دل‌داده‌گان
هرگز نخواهم گفت
از دل‌دار و دل‌بر
هرگز نخواهم فرستاد
سبدی از گل سرخ
گل‌هايی خوش‌رنگ و زيبا
اما بی‌خار و بی‌عطر
هرگز عشق را
با عروسکی رنگين
يا کارتی خوش‌نقش
به سخره نخواهم گرفت
هرگز

هنوز از نقش قلبی
يادگار روزهای دور
روزهای خامی و ساده‌گی
بر تن خسته‌ام
خون می‌چکد

دلی نيست
دل‌داده‌ای نيست
همه افسانه‌ی جوشش مهر است
از قلبِ تنهايی
از سرخ ِ آرزو
از آبی ِ رويا
از گدازه‌هایِ جوانی

ما همه عاشق بوديم
نه بر دل‌دار
که بر نقش عشق
که در تب آرزو می‌جوشيد
سرخ ِ سرخ

هنوز از نقش قلبی
خونابه‌ای داغ داغ
سبز و زرد
می‌چکد آرام و بی‌آوا
لابه‌لای شاخه‌ساری سرد
شاخه‌هایی برهنه و عريان

و ما همه واله و حیران
هم چنان
عاشق مانده‌ایم و سرگردان
بر نقش عشق
بر آرزویی خام

February 8, 2005

پنبه‌زن

ای پنبه‌زن
ای پير زنده‌دل آسمان
با دستان چروکيده‌ی لرزان
بر ساز کهنه‌ات
تند و پياپی
شوريده زخمه زن
آواز بهمن را
سپيد و پاک و درخشان
بس مستانه بزن

شب تا به سپیده‌ی بام
ریز و پرنفس، نرم و سبک
ساز شبانه بزن
سپيده تا به شام
درشت و کم نفس، مست و خراب
بی‌وقفه، يک‌نفس
ساز مغانه بزن
بس عاشقانه بزن

بر کوی و برزن
بر بام و روزن
بر دشت تشنه‌ی عریان
بر بازوان برهنه‌ام
بر زخم‌های کهنه‌ام
سرد و يخ و پاک
سپيدچادر پنبه بزن

دل‌تنگ از تيره‌ها
اندوه‌بار و کژ
تنيده و پيچيده به‌خويش
پنبه‌های بسته را
رقصان و چرخان
گسترده بزن

گل‌واژه‌های ناب برف را
تک به تک، ناشکیب
بر گیسوان پریشان
بازوان گشاده‌یِ برهنه‌ام
وین سر خم‌گشته‌ام
در سکوت پر راز و رمز شب
و هياهوی مه‌آلوده‌ی روز بهمن
مست و نرم و خنک
بهر دل ِ تشنه‌ام
سرگشته و عارفانه بزن

ای پنبه زن
ای ساززن سپهر
گسترده چتر ابر را
بهر مستانِ رقصانِ آسمان
و دل‌شده‌گان گم‌گشته‌ی زمين
آن تار و کمانه را
مست و شوريده بزن

ای پنبه‌زن
ای آوای ساز تو بی‌نظير
يک‌بند و بی‌نفس
هماره سپيد و دل‌پذير
بر شانه‌های يخ‌کرده‌ام
بر زخم‌های تازه‌ام
بر جان برهنه‌ام
بر روح تشنه‌ام
آرشه برکش
صدباره بزن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو