baoba

BAOBA

September 14, 2007

شيشه‌ای باران


در ناکجا، نخستين باران بهاران نرم و آهسته و گاه تند و شادمانه می‌بارد. کوچه‌های شب از رهگذران مست خالی است و من آرام و خيس هوايی را که بوی تو با خود دارد، بر جان می‌کشم.
در باغ‌چه‌یِ سبز و در کنار بنفشه‌های گردن افراشته، بوته‌ی ياس رازقی دل داده است به باران و تن می‌شويد از غبار گرم‌خانه‌ی بخارکرده‌یِ زمستان که آسمان و مه‌تاب را ازو پوشانده بود.

به يک‌باره، باد با باران به رقص می‌خيزد و ياس‌های سپيد را بر تن باغ‌چه و زمين می‌پاشد. در چشم برهم‌زدنی تن بوته‌ی ياس برهنه می‌شود و سرش خميده حياط و باغ‌چه را در پی ِ ياس‌ها می‌کاود.
باران ياس‌ها را با خاکِ خيس و سرد ِباغ‌چه می‌پوشاند و می‌بارد و می‌بارد و با باد می‌رقصد.

صبح می‌رسد و ابرها هم‌چنان می‌خروشند و می‌شويند و می‌خندند.

گردنِ نازکِ بنفشه‌ها خميده است از باران و چشمان رنگين‌اشان ردِ گل‌های رازقی را بر زمين دنبال می‌کند.
کلاغی از بلندایِ شاخه‌ای بر زمین خیس یورش می‌برد و گل سپیدی را که چکه‌ای باران چونان دری غلتان بر آن می‌درخشد، می‌رباید و در گنجینه‌یِ درختی‌اش نهان می‌سازد.

بوته‌یِ برهنه‌یِ ياسی، دل‌تنگ از هوایِ سنگين و بسته‌یِ گل‌خانه‌هایِ بخارآلوده، بر سبزه‌ی باغ‌چه‌ای بی‌آوا و نرم، مويه می‌کند بس خاموش.

و من شيشه‌ای پر می‌کنم از نخستين بارانِ بهاران، پری سیاه از کلاغ و هوایی که بوی تو دارد و عطر رازقی‌ها را. شيشه را به ياد دستان سپيد و کشيده‌ات در نهان‌خانه‌ی دل در کنار صندوق‌چه‌ی آرزوها، بر فراموش‌خانه‌ی ناکجا می‌نهم.

11:12 AM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو