baoba

BAOBA

April 9, 2007

آوایی از ویرانه

از درون ويرانه‌ای
می‌رسد بر گوش
آوایی پرشور
می‌خواند اينک بوم
داستانی از يک مرد
از روزگاری بس دور

سر گشته در ميان مه
کوله‌بارش بر گوشه‌
درون‌اش همه توشه
اندوه روزگار گم‌گشته

نشسته در ميان قلم‌دان‌ها
می‌کشد با قلم‌مويی خرد
نقشی اثيری، اثيری
زنی زيبا و گنگ
پيوسته، پيوسته

کنار بستر
درون کوزه‌ای
ماری خوش خط و خال
نیش‌اش پایان همه رنج
دعوا شد بر سر گنج
زنی بالا بلند بر قلم‌دان
اثیری، اثیری

یایان جنگ اما
نیست هیچ خوش
جوان نیست دیگر
این زال پیر و خسته
وان پیرمرد خنزر پنزری
بر دهان یادگار بوسه‌ای
طعم خیاری تلخ
کجاست گلدان راغه؟

ورق‌پاره‌های پراکنده
از توپ مرواری
پوزخندی بر خرافات و باورها
بيم از نهیبِ همه شاهان و ملايان

بر فراز تخت
نمايی از زنی شيرين
ياری ازو بگسسته
دگر گوشه
ايستاده پيکری از گچ
در جامه‌ای رنگ‌باخته
نمايی از زنی زيبا
عروسی از فرنگ برگشته

می‌نويسد با سری افکنده
کیمیاگر حیران، مات و مبهوت
می‌چکد بر کاغذ
سه قطره خون سرخ
از دلی سخت بشکسته

تن‌اش رنجور و زار
اما، سفره‌اش سبز
در ميان جامی شير
دل‌آشوبه از مردارخواری
خسته، افسرده، بگسسته

از دروغ و رنگ بی‌زار
از فريب و ننگ بيمار
دل‌مرده، تن بشکسته
روح حیران و آشفته
سرگردان، سرگشته

نشسته بر روح هزاران زخم
در انزوایی سخت
خورنده، بس خراشنده
پردرد، پر درد

هم‌سايه آورد بالا
به زير شيروانی
جرعه‌ای چای، اندکی نان
پرسشی از حال و روز ِ مرد
بيمار گشته‌ای مرد! بيمار!

بايد رفت و رفت
برگشت به آن تک لحظه‌
آن شيرين و تاريک
زمان پيش از صفر
ميان پوششی خيس
همه سرخ و سرخ

رفت آرام و خاموش
بی‌هياهو ، بی‌جنجال
پرپرزنان بر بال بوف
نازنين هم‌راهی کور

ماند بر زمین اما
هزاران قلم‌دان رنگین
بر آن نقش زنی
بالا بلند، بس زیبا
اثیری، اثیری

انديشه‌ای بس ژرف
چراغی روشن و پرنور
سوسو زنان از دور
فرومرد ناگه، به يک‌بار
گشت تا ابد خاموش
آوای بوفی کور

12:24 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو