baoba

BAOBA

June 28, 2005

ابرکی

و زمين داغ‌دار بود
سرخ‌روی و دم‌کرده
خاکِ گرم را باد
می‌کوبيد بر چهره‌هایِ خشم‌آلود
مارهایِ دوپا
نيش‌هایِ چندش‌آورشان را
در ساق‌هایِ نازکِ برهنه
فرو می‌کردند آرام آرام
زهر شادمانی را می‌کشت
زهر لَختی و سستی می‌آفريد

سايه‌ای افتاد بر سرهایِ فروهشته
پوشاند ابرکی
گوشه‌یِ آسمان را
کسی سر از رخوتِ دم‌کرده‌یِ خويش نجنباند
کسی ابرکی را بر آسمان تيرماه
جدی نگرفت
چشمانِِ نابينا
هم‌چنان نيم‌بسته بماند

ابرک اما
بی‌تشويش و نرم
باريد و باريد
چکابه‌هایِ باران
بر زمين داغ می‌جوشيد
ابرک می‌باريد
و داغ از تن زمين می‌زدود
مردمان
هم‌چنان در رخوتِ سستِ خويش
در خواب بودند
اما
از ضرب‌آهنگِ باران
کابوس ِ جهنم‌اشان آشفته شد

بام‌داد که رسيد
آسمان آبی بود و بی‌ابر
و زمين خيس بود
ابرکی چکه چکه آب شده بود
بوی باران در صبح پيچيده بود
خشم از جانِ مردمان
گريخته بود
نسيم بوی خاک باران خورده داشت
و عطر از یادرفته‌یِ یاس
چشم‌ها بگشوده شد
جوانه‌های کم‌شمار اميد
از دل ِ خاکِ خيس
سر می‌کشيدند نرم نرمک
ابرکی در آسمان نبود

12:15 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو