baoba

BAOBA

June 14, 2005

هان گالیور!

ز روزگار دور و نزدیک
ز کودکیِ بر باد یا از یاد رفته
هرچندگاه
قلم می‌گيرم به يک ‌دست و چکش به ديگر دست
پيکره‌ای می‌تراشم از مرمر
آشنا و ساده، یگانه و يک‌تا
یا که گه‌گاه با قلم‌موی افسون‌گر خيال
نقشی می‌کشم بر بوم سپيد ِ آرزو
نقشی از هم‌زادی سبز و آبی و سپید
طرحی از خطوطی پيچيده
پیکره یا نقش هر دو
چهره‌ای برهنه و نپوشيده
دهانی پالوده از واژه‌هایِ فریب
دستانی سپید و نیالوده به براده‌هایِ زراندودِ ریا
چشمانی به درخشش هزاران ستاره
و جانی به‌سان گل‌برگ‌های باران‌زده
پاکِ پاک
دیری نپاید اما
پیکره‌یِ مرمرین در گذرگاه زمان
پوسته‌پوسته گردد و خورده
نگاه را بچرخاند به دگرسو
چو جذامیانِ کم‌بهره از لطفِ کردگار
یا چونان تندیس‌های یخی
آب گردد در آفتابِ تند ِ روزگار
بریزد بر تن ِ خاک
وان نقش ِ آشنا و سبز
در میان دوده‌هایِ چرب و سیاه
هوایِ مسموم به خورنده‌های رنگ و نقش
تیره گردد و بس بدنما
گویی نبوده است هرگز
نقش و طرحی از هم‌زاد
جز به گنگِ خیال

با خود عهد بستم هزاران بار
نتراشم پیکره‌ای دگربار
نزنم نقشیِ یک‌تا ز رویِ خیال
با فروریختن هر پیکره و تندیس
شره‌کردن رنگ‌های روغنین از نقش
فرو‌ریزد چیزی در درون من
باوری بشکند
کوچک و کوچک‌تر گردم هر‌بار
با تو هستم گالیور
ای ز دیار ِ بزرگان بی‌رویا
حقیقت‌بینان سپید و سیاه
مرا می‌بینی این‌جا به زیر پا؟
باورکن که نبوده‌ام هرگز
از مردمانِ سرزمین لی‌لی‌پوت
تنها شکسته‌ام بارها و بارها
عهد با خویشتن را
هرچند، باوری هم نمانده است برجا!

9:33 PM | Baoba

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو