baoba

BAOBA

March 29, 2005

هم‌چنان ناتمام

هيچ‌ نوشته‌ای
هيچ کتابی
و هيچ سروده‌ای
هرگز به پايان نرسيد
گرچه در نگاهی
به‌تمام‌ بود هريک
اما
هربار در درنگی ديگر
بندی بر آن فزوده شد
واژه‌ای پاک شد
عبارتی زير و رو شد
و باز
بماند هم‌چنان ناتمام

که نوشته‌ها و سروده‌ها
هريک روزنی است بر زنده‌گی
بر آن رنج ِ ناپايانِ مانده‌گار
بر آن دگرگونی هر روزه

تغيير واژه‌ها
از تنهايی به آشنایی
از آشنايی به دوستی
از دوستی به مهر
از مهر به حسرت
از مهر به شهوت
از هم‌سايه‌گی به عادت
از عادت به کين
از کين به فراموشی
وز فراموشی به بی‌تفاوتی

تغيير واژه‌ها
از لب‌خند به زهرخند
از شادمانی به فروريختن
از زيبا به صورتکِ ريا
از اندوه به رنج
از رنج به درد
از درد به عادت
از عادت به خسته‌گی
خسته و بر زانو غلتيده
بر همه سوی واپاشيده
هم‌چنان ناتمام
هم‌چنان در تغيير
هم‌چنان بی‌پايان

5:00 PM | Baoba

..... روزي بازخواهم آمد با روحي زيبا و سخناني باران زا. من همان ناتمامم با سرودهائي آميخته به خدا و اهريمن. من بازخواهم آمد. ......

[ Buddha ] | [March 29, 2005 5:05 PM ]


درود بر انديشه‌مرد خاموش

ديری است که چشم به‌راهِ بازگشت‌ات نشسته‌ام تا جام جان از شراب‌خانه‌یِ سرخ‌فام خداوندگار اندیشه، لب‌ريز دارم.

[ بائوبا ] | [March 29, 2005 5:15 PM ]


انديشه سبز درود
همه چيز در بستر زمان در گذر است اما مهر اگر در دل ريشه يابد به يقين در افسون زمان نيز آسيبي نخواهد ديد و مهر است که خواهد ماند مانا

[ خاكستر ] | [March 30, 2005 12:10 AM ]


دوست خاکستر نشين درود

گويند که زير خاکسترها آتشی سوزان نهفته است که به زودی به شعله می‌نشيند.

[ بائوبا ] | [March 30, 2005 7:08 PM ]


درود بر بائوباي بهاري...
در باره نوشته هاي ناب ات هيچ نمي توانم بگويم جز خواندن پي در پي آنان و سيراب کردن عطش روح...
اما خوشحالم که مي بينم دوستان خاموشي گزيده ديگر بار به سخن آمده اند و من هم چون تو منتظر خواندن برگهاي تازه از دفترشان هستم...
شاد باشي

[ مهرام ] | [March 30, 2005 7:26 PM ]


مهرام جان درود

شايد جادوی بهار وادی خاموشان را فراگيرد و دگرباره شکوفه‌های زيبای انديشه آن را سرشار از عطر و بوی باغ روشن اميد و دوستی نمايد.

[ بائوبا ] | [March 30, 2005 11:22 PM ]


بائوباي عزيز درود

نوشته ها و سروده ها هميشه روزني ست به زندگي ... هرگاه ابرها به رفت و روب آفتاب ميروند و هيچکسي در ناکجا شيشه اي از باران پر ميکند و به تماشاي تن پوش تر ياسي رنگ باغچه مينشيند .

[ nazli ] | [April 6, 2005 10:18 AM ]


نازنين پری باران، چشم دوخته بر آسمان در انتظار رگ‌بار گرم بهاران، درود

شيشه‌ای پرشده از نخستين باران و هوای سبز رستن و آن پر سياه کلاغ را می توان با ياس رقصيده در بادی که تن در همان باران شسته است و بر خاک باغ‌چه آرميده است را در نهان‌خانه‌یِ آرزوها و يادها نهاد و به گاهِ دل‌تنگی سر شيشه را بازکرد و به بوي بهار سرمست شد. اما، گر پري باران دل از بارش بشويد و در گوشه‌ای نهان ببارد که ناآشنايانِ ناهم‌دل را به آوای سروش محرم نداند، درختان و سبزينه‌های باغ و گل‌های دشت را چه بر سر آيد؟ شايد باران را نياز به خاک و شاخ‌سار درختان و رنگذرنگ دشت نباشد، اما خاک تشنه‌ی باران چه‌گونه تواند دلِ سياه خويش را بی‌ آبی‌ ِ باران، از رويش دانه‌ها و آواز آب تهی دارد؟

[ بائوبا ] | [April 6, 2005 12:11 PM ]


درود...
گذرم به آتلانتيس افتاد!!!
نيلوفر تنهايي را خواندم و در آئينه نيلوفرهاي تنهائي را ديدم...

[ مهرام ] | [April 7, 2005 9:02 PM ]


مهرام جان درود

و من زاغکِ تنهايی را ديم که قالب پنيری بر دهان نداشت و نشانی از روبهی چرب‌زيان نيز در زير شاخه‌ها نبود!

[ بائوبا ] | [April 7, 2005 11:01 PM ]


مهرام جان درود

تغيير واژه‌ها
از لب‌خند به زهرخند
از شادمانی به فروريختن
از زيبا به صورتکِ ريا
از اندوه به رنج
از رنج به درد
از درد به عادت
از عادت به خسته‌گی
خسته و بر زانو غلتيده
بر همه سوی واپاشيده
هم‌چنان ناتمام
هم‌چنان در تغيير
هم‌چنان بی‌پايان

یا حق!

[ بائوبا ] | [April 10, 2005 11:38 AM ]


پيام بالا که رونوشتِ پاره‌ای از همين سروده است و يک " ياحق" را کسی نوشته است که نه توان يک خط پيام نوشتن دارد و نه شهامت نام و نشان برجای‌نهادن.
ز آن جا که عبارت " ياحق" که نشان یکی از دوستان است را به عمد برگزیده است، پیام وی را پاک نمی نمایم ، تا این دوست ببیند. آِی پی جعلی این پیام را نیز همین جا می‌آورم:
IP Address
65.37.95.91
نمی‌دانم کودک‌مانده‌گان را، چندسال برای بزرگ‌شدن و به عقل رسيدن زمان لازم است؟

[ بائوبا ] | [April 10, 2005 12:02 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو