baoba

BAOBA

February 8, 2005

پنبه‌زن

ای پنبه‌زن
ای پير زنده‌دل آسمان
با دستان چروکيده‌ی لرزان
بر ساز کهنه‌ات
تند و پياپی
شوريده زخمه زن
آواز بهمن را
سپيد و پاک و درخشان
بس مستانه بزن

شب تا به سپیده‌ی بام
ریز و پرنفس، نرم و سبک
ساز شبانه بزن
سپيده تا به شام
درشت و کم نفس، مست و خراب
بی‌وقفه، يک‌نفس
ساز مغانه بزن
بس عاشقانه بزن

بر کوی و برزن
بر بام و روزن
بر دشت تشنه‌ی عریان
بر بازوان برهنه‌ام
بر زخم‌های کهنه‌ام
سرد و يخ و پاک
سپيدچادر پنبه بزن

دل‌تنگ از تيره‌ها
اندوه‌بار و کژ
تنيده و پيچيده به‌خويش
پنبه‌های بسته را
رقصان و چرخان
گسترده بزن

گل‌واژه‌های ناب برف را
تک به تک، ناشکیب
بر گیسوان پریشان
بازوان گشاده‌یِ برهنه‌ام
وین سر خم‌گشته‌ام
در سکوت پر راز و رمز شب
و هياهوی مه‌آلوده‌ی روز بهمن
مست و نرم و خنک
بهر دل ِ تشنه‌ام
سرگشته و عارفانه بزن

ای پنبه زن
ای ساززن سپهر
گسترده چتر ابر را
بهر مستانِ رقصانِ آسمان
و دل‌شده‌گان گم‌گشته‌ی زمين
آن تار و کمانه را
مست و شوريده بزن

ای پنبه‌زن
ای آوای ساز تو بی‌نظير
يک‌بند و بی‌نفس
هماره سپيد و دل‌پذير
بر شانه‌های يخ‌کرده‌ام
بر زخم‌های تازه‌ام
بر جان برهنه‌ام
بر روح تشنه‌ام
آرشه برکش
صدباره بزن

2:12 PM | Baoba

بسيار زيبا
و از آن بالاتر بديع

[ دخو ] | [February 7, 2005 10:27 PM ]


مهربان بائوبا درود
استعاره هاي زيبايت به سپيدي و پاکي ي برف ميماند و همانقدر نرم به دل مينشيند ...

[ nazli ] | [February 11, 2005 10:08 AM ]


سلام. در نیم شبی تاریک مرد نیمه شب، خانه مرا به چراغی میهمان کرد و به یادم آورد که تیره گی زدودنیست ولو با دستان مردی از نیم شب...

[ شروود ] | [February 11, 2005 4:59 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو