baoba

BAOBA

December 8, 2004

تنها یک سایه

هزاران هزاربار فریاد کردم
گرچه خاموش و بی‌آوا
که من
سایه‌ای بیش نیستم
سایه‌ای از يک ابر
سایه‌ای از یک درخت
سایه‌ای از یک بودن
سايه‌ای از يک لب‌خند

سایه‌ای از ابر تیره‌ای
که هرگز نباریده
و نخواهد بارید
سایه‌ای از یک درخت
که سبزين جوانه‌هاش
زیر پوست خشکیده
و شاخ‌سار بی‌توان‌اش
هرگز آشيان پرنده‌ای
بر تن خويش ناديده

سایه‌ای از یک بودن
که در نطفه پوسیده
سایه‌ای از یک خنده
که بر لبی ماسیده
سایه‌ای از بغضی سنگین
که در گلویی خشک
ديرزمانی در بند مانده
و در سنگ‌وار سختِ سینه‌ای
چه بسیار لرزیده

و سایه‌ای از یک سیل‌آب
که نالان و خروشان
در پس بلندای پلکی
در آرزوی ریزشی به‌یک‌باره
در انتظار بمانده
و دیری است خشکیده

و من تنها
خیالی تاب‌ناک و مواج
که به‌گاهِ نیمه‌شبان
در خط سرخ آسمان
بر سرسره‌ی نقره لغزیده
و و رویِ سردِ مه‌تاب بوسیده
و عطر گل‌های نیم‌خفته‌ی ‌باغ را
از بال نسیم چیده

و من
سایه‌ی رنگ باخته‌ای بیش نبودم
و سایه‌ی لغزانی بيش نخواهم بود
که تنها
موج پیچاپیچ شب
و ریزش شهاب‌ها
و خیال کهکشانِ روشنا
مرا به‌خود دیده
که بال سيم‌فام خیال
تنها در سیاهِ شب گسترده

و سایه‌ها
با مرگ آفتاب
بر تن در و دیوار لغزیده
و حدیث گنگ مه‌تاب را
بر خاک سنگ‌فرش
بر زردبرگ‌های خفته
می‌نویسند آرام آرام
تا تن برگ خشکیده
نشکند از وزن اندوه
از نانوشته و نابوده

و من
سایه‌ای بی‌وزن و بی‌مقدار
که در سکوت شب
بر سکون آب
نقش درختی را
به سیاه ابر پوشانده

2:22 PM | Baoba

بائوباي پاييزي درود ،
... اين تنها يك سايه ، نيازي به آفتاب اش نيست ! و يا حتي نور آن چراغ كه فروغ از مهربان اش ميخواهد ! سايه ايست بي نياز - رها كه نقشي بر دورترين بركه ي آب ، در ته جنگل تيره دارد .

[ nazli ] | [December 11, 2004 12:06 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو