baoba

BAOBA

October 25, 2004

کمی بخندیم

دوستان باور بفرماييد که اين درخت دی‌شب تا بام‌داد چو بيدمجنون بر خود لرزيده است و هر آن‌چه برگ‌وبار داشته است، از ترس سپاه اسلام و آن پتکی که قرار است بر جمجمه‌ها به ارهاب فرود آيد، به‌يک‌باره خشک شده و بریخته است.

جالب است که اين سپاه اسلام که يک آيه کوتاه قرآني را نيز نمی‌تواند بدون اشتباه بنويسد، نوشته‌های شمر و سايت کافر را نه توهين به مقدسات خویش می‌بيند و نه برانداز می‌شمارد و در سياهه‌اش از آن نام نمی‌برد. هرچند که تا دی‌روز سايت شاملو را نيز در سياهه‌ی خويش نهاده بود (که گویا کسی بر وی گوش‌زد نموده است و ام‌روز آن را برداشته است)، دگر بائوبا که جای خود دارد.

افسوس که اين مفهوم براندازی ج.ا.ا و توهين به مقدسات اسلام که در سروده‌های من جاری‌است، را خود نديدم و ندانستم تا به آن مردک نيمه ديوانه از کانادا که با نامی جعلی چندماه پيش آمده بود و بر من دش‌نام و ناسزا می‌باريد که مردم در زندان‌های ج.ا.ا زجر می‌کشند و در خيابان‌ها از گرسنگی می‌ميرند و تو خجالت نمی‌کشی که شعر می نويسی؛ بگويم که چه نشسته‌ای که اين‌ها شعر تنها نيست بلکه توهين به مقدسات و برانداز است! هرچند که نام آن مردک و امثال وی نيز در اين سياهه نيست و بعيد نمی‌دانم که در تهيه‌ی اين سياهه هم‌کار اين ابلهان نيز باشد.

پروردگار چند خشت زر به من دهاد و ذره‌ای خرد به اين ابلهانی که با تمام ادعاهاشان و پناه‌گرفتن در سنگر اسلام و پشت نام نواب صفوی، حتی از درست نوشتن آيه‌ای از قرآن ناتوان و عاجزند.

پی‌نوشت: آدم مسخره و ترسويی با پنهان‌شدن در پشت نام و نشان من در جايی و با به‌کارگيری چند جمله از اين نوشته به حسين درخشان توهين کرده است. درپيام‌گير نوشتم ولی در همين نوشته‌ تاکيد می‌کنم که به هيچ روی اشاره‌ام به آقای درخشان نيست و برخلاف آن ترسويی که وجودش پر از عقده نسبت به درخشان و ديگران است، من هیچ دشمنی‌ای با درخشان ندارم.

11:40 AM | Baoba

بائوبا ، پشت پنجره ها : پاييز ي كه به اتاق سرك ميكشد نيز بر اينهمه حرف و حديث هيچ ، از سر طنز ، لبخندي ميزند و ميگذرد!

[ nazli ] | [October 25, 2004 11:38 AM ]


بي خيال بائوبا جان:)
اسم منم اون تو هست. اگه قرار باشه اين تعداد اعدام بشه که بايد کل ايران رو به دار بست:):)

[ zahra ] | [October 25, 2004 11:41 AM ]


واي بائوبا گاهي لازمه يه کمي تفريح نه ؟! فکر کن وبلاگ گروهي سرگردون که يه وب لاگ آموزشي هست رو بردن تو ليست :) نميدوني وقتي اين ليستو ديشب ديدم تا صبح داشتيم با همکارام ميخنديديم . آخه اسم هر سه اونا هم بود تو ليست :)) به سامان روي جاده نمناک هم گفتم . گفتم اين يارو شاعره :) دست ما رو تو شعر و شاعري از پشت بسته :)

[ mahya ] | [October 25, 2004 11:42 AM ]


دوستان درود

اين بنوشتم تا کمی با هم بخنديم. اين ابله مهناز را دوبار و در دو رده‌ (۴۴ و ۴۳۸) آورده است. عجيب است که به يک وب‌لاگ دو رتبه‌ی اين چنين متفاوت اعطا نموده است. از سوی ديگر، حسین درخشان که نفر اول است، در سیاهه‌ی بعدی در نام کسانی که با او به توطئه بنشسته‌اند، نام سردبیر خودم در رده‌ی ۸۱ آمده است. یا بهداد اسفهبد را که نزديک به شش ماه است که يک خط نيز برننوشته و بيش از يک‌سال است آن چنان سر در کتاب فروبرده است که نفس نيز به زحمت برمی‌کشد، در اين سياهه بياورده است. هرچند بهداد به‌گاه پرکاری نيز کلمه‌ای سياسی ننوشت.

همان که بگفتم گويا به‌گاه پخش خرد اين ابله و دوستان‌اش در صف ارهاب مانده بودند که از عقل بی‌نصيب بمانده‌اند. پروردگار به اندازه‌ی ارزنی خرد بر اين گونه ابلهان ببخشد که سخت بدان نيازمندند و سخنان و نوشتار احمقانه‌ و تهديدهای مسخره‌ترشان، مايه‌ی خنده‌ی مردمان گشته است.

يکی نيست بگويد به رسيدن محرم نيازی نيست. تو گر می‌توانی به کوبيدن پتک بر جمجمه‌ی، نفر نخست جناب درخشان که در دست‌رس نيست، همان فرد دويم يعنی ابطحی مشغول شو تا ما کمی بترسيم. هرچند که بعید می‌دانم که این طبل توخالی توان صدای زنبورکی از خویش برون دادن نیز داشته باشد.

[ بائوبا ] | [October 25, 2004 12:07 PM ]


افسوس که نميگذارند خوشيهايمان دوامي داشته باشد ...به دنبال ايميلي از تو به اينجا آمدم و هيچ نيافتم ..

[ mahya ] | [October 25, 2004 12:34 PM ]


بائوبا جان!
کلی از اين که اسم‌ما نبود شرمنده شديم پيش اهل و عيال آخه خيلی اف داره!
به هر حال موضوع مضحک‌تر از اين حرف‌هاست.

[ شبح ] | [October 25, 2004 1:14 PM ]


شبح جان درود

دفتر شبح را که همان روزهاي نخست بر پشت ديوار نهادند و بدون گريزگاه راهی به آن نيست. آنان که تارنماها را خطری برای صندلی پوسيده و موريانه‌خورده‌ی خويش می‌دانند، از اين نابه‌خرد کمی زرنگ‌ترند. هرچند که راه‌کارهاشان نيز چون پندار خام‌اشان مسخره است و هرگز ره به جايی جز به ترکستان نخواهد برد.

اين ابله هر چه پيوند و يا نام در اين سوی و آن سوی ديده است، به ترتيب بنوشته است. اکنون هم نگران مباش که اين سياهه از دی‌روز بسيار تغيير کرده است. اين‌بار که به روز شود، دور نيست که نام تو نيز بياورد.

[ بائوبا ] | [October 25, 2004 1:50 PM ]


سلام بر بائوباي بزرگ
وبلاگ مورد نظر توسط پرشين بلاگ مسدود شد. فقط من در تعجب ام که اين فرد به ظاهر محترم و صاحب نام که به سان کلاه مخملي هاي شب گرد قمه از رو مي بندد؛ عربده مي کشد و زير گذر وبلاگستان قرق مي کند؛ چرا جسارت نوشتن اين اراجيف را در وب لاگ رسمي خود ندارد...

[ نگار ] | [October 25, 2004 3:46 PM ]


بائوبا جان ! علت غلط نوشتن آيه روشن است اين آدم از اونها نيست آخه. تقريبا معلوم است از کدام قماش است. کمي دقت بايد.

[ م.ویس آبادی ] | [October 25, 2004 7:21 PM ]


سبز جنگل تيره درود
در اين وانفساي سياهيها تبر به دستان در پيشند و واژه ها را ممنوع مي شمارند .بي شک فاشيستهاي مسلمان در ايران و آن انسانهاي بي تفکر در ساير نقاط تنها منافع خويش را مي بينند و در اين مورد همدستند تا با تبر يشه مليت هزار ساله را از بن برارند .کاري که همپايانشان چون چنگيز و عمر نتوانستند کنند به فرجام رسانند .گر چنگيز مغول را واژه هاي عطار و خيام گران مي آمد اينان نيز چنيند و از هر واژه پر بها در هراس.اما عو عوي سگان اينان نيز خواهد گذشت

[ خاكستر ] | [October 26, 2004 12:12 AM ]


درود بر رفیق قدیمی و عزیزم
این قدر این عزیزان بی عار تشریف داشته اند که دو لیست را انتخاب کرده اند و فقط زحمت کپی و پیست به خودشان داده اند ( دو لیست را محمد عزیز خودمان : دلتنگ دات نت در وبلاگش آورده است ) فقط بعضی وبلاگها و سایتها را حذف کرده اند وگرنه نه این وبلاگها نه از لحاظ خطرساز بودن برای ج.ا.ا رده بندی شده اند و نه شامل دشمنان واقعی ج.ا.ا می شوند آخر کسانی که فقط شعر مینویسند یا مطالب عاشقانه و احساسی چه دشمنی میتوانند با نظام داشته باشند اما به قول معروف از این دم بریده ( ما اعضا شبکه عنکبوت ) هر چه بگوئی بر می آید !!!
بدورد رفیق عزیز

[ مسعود برجیان ] | [October 26, 2004 5:03 AM ]


بائوباي عزيز درود ...
هيتکا هم در اين ليست سياه ! در رده ي ۱۷۸ قرار دارد !‌
چند ماهي هست که نمي نويسم ! و هر چه مي گردم ! در نوشته هايم توهيني به مقدسات نمي بينم !‌
صفحه ي فوق توسط پرشين بلاگ مسدود شده !‌ ليکن از طريق گوگل توانستم ليست دوستاني را که به مقدسات توهين کرده اند و قصد بر اندازي دارند از جمله خودم را ببينم !‌
محض هيجان و خنده بد نبود !
بدرود

[ sinohe ] | [October 26, 2004 5:43 AM ]


مهربان بائوبا درود

رديف ۱۰۰ ام هم از آن من است ... کمدي جالبي است ... در اين روزهاي کسالت آور کلي خنديديم /

راستي پرشين بلاگ آن وبلاگ را مسدود کرده ولي انگار اين برادرمان از رو نمي رود رفته است در بلاگر دوباره وبلاگ طنزش را راه انداخته : http://islamicarmy.blogspot.com

---
عجب حکايتي است ...

[ محمد ] | [October 26, 2004 10:10 AM ]


سبز سرفراز پاييز زده سلام: از اين ابلهان بي فکر قلدر منش بسيارند...فقط بايد خنده تمسخري بر سفيه بودنشان زد ولي اين بار گويا چنان آش شور بوده که پرشين بلاگ هم تاب نياورده و سايت را مسدود کرده...هر چند که شخصا اين کار را تاييد نميکنم ...هميشه شاد و برقرار باشي

[ مهرام ] | [October 26, 2004 10:21 AM ]


سخت نگیر دوست من.

[ کاپیتان نمو ] | [October 27, 2004 1:52 AM ]


سلام... فکر کردم چيز تازه اي نوشته اي...

[ نگار ] | [October 27, 2004 2:08 AM ]


خيلی اشتباه رفته اید!
این ليست کپی دقيقی از ليستی است که برای اعتراض به فيلترينگ اینترنت امضاء شده بود. زيرا تنها جايی که من با نام زن امضاء کردم همان ليست بود. اگر هم توجه کنيد نامی از شبح در ليست نيست چون ایشان حاضر به امضاء ی آن اعتراض نامه نشد و همچنين خيلی از نام ها در آن ليست امروز نشدند.

[ این يک زن است ] | [October 27, 2004 6:03 AM ]


دوستان درود

در اين که اين سپاه‌ اسلام آن چنان با قرآن ناآشناست که از درست نوشتن يک آيه از جزء سی‌ام قرآن، که همه بچه دبستانی‌ها از بر هستند، عاجز است؛ حرفی نيست. آيه‌ی آورده شده نيز ارتباطی با لحن تهديدآميز نامه ندارد. به گمان‌ام برای تاثير بيش‌تر به‌تر می‌بود آيه‌ی "بخوريد و بياشاميدُ اما اصراف نکنيد" را در آن بالا قرار می‌داد.

همه‌گان نيک آگاه‌اند که اين مسخره‌بازی و کپی کردن دو سياهه کار چه کسی است و سررشته‌ی اين ارهاب کوبنده در کجاست.

به هر روی، برای خنديدن بد نبود.

[ بائوبا ] | [October 27, 2004 8:07 AM ]


جالب است که کسی با نام و نشان دفتر من در جايی پيام نهاده است و به درخشان توهين کرده است. http://www.haloscan.com/comments/semaho/109

دريغا از اندکي شهامت که به گاه تهمت بستن بر ديگران، پشت اين و آن پنهان نشويم. منظور من از آن مردک نيمه‌ديوانه از کانادا همانی بود که با همه اهالي قديمی دنيای آينه‌ها درگير شده بود و با اسامی جعلی براي خويش پيام مهرآميز می‌نوشت و با همان اسامی نيز به مخالفان‌اش توهين می‌کرد.

[ بائوبا ] | [October 27, 2004 8:36 AM ]


بائوبا ي پاييزي ، ديگر بايد به چراغاني ي باغ خزان رفت و لبخند ها را دلشاد ، نه بيهوده و از سر طنز ، به باران رنگي ي برگها سپرد . درود .

[ nazli ] | [October 27, 2004 9:59 AM ]


کار ... است اين سايت سژاه اسلام

بائوبا: نام کسی که این پیام گزار بی نام و نشان بر وی تهمت زده بود، پاک شد. این یک پیام گیر است و نه مکانی برای نمایش کینه و بغض نسبت به دیگران و گشودن گره های روانی. گر جرات و شهامت دارید با نام خویش و در دفتر خود بر دیگران تهمت و افترا بندید.

[ tyrty ] | [October 27, 2004 12:57 PM ]


بائوباي عزيز افسوس که کسي من نميکشه و بايد بعد از چندسال( ۱۰۰-۲۰۰) در دود و دم تهران خفه بشم...
شاد باشي

[ هومن ] | [October 27, 2004 9:32 PM ]


...
...
بائوبا: این پیام که یک بیمار روانی نوشته بود و نشان دهنده ی عقده و خشم وی نسبت به حسین درخشان و مشهور و پرخواننده بودن وب لاگ اوست. پاک شد.

از نام و نشانی اینترنتی که نهاده است، معلوم است که سخت نیاز به بستری شدن در بیمارستان روانی دارد.

هرچند که آی پی جعلی است و با دور زدن پراکسی آمده است. اما آی پی وی این است:

81.80.165.13

[ عباس آقا ] | [October 28, 2004 11:07 AM ]


میگن این شوخی بی مزه کار دوستای ...و یا میگن که این اسامی دقیقا همونایی اند که طومار مخالفت با فیلتر شدن وبلاگ ها رو امضا کردن و این یارو فقط کپی کرده...

بائوبا: نام فردی که به بر وی نوشتن سایت سپاه اسلام را نسبت داده اید، حذف شد. این پیام گیر مکانی برای انگشت اتهام به سوی دیگران گرفتن نیست. گر بی دلیل یا بادلیل می خواهید کسی را متم کنید، لطفا در وب لاگ خویش به این مهم مشغول گردید و نه در پیام گیر دیگران.
درضمن، این که چند نفر شایعه ای را پخش کنند و شما بازگو نمایید، دلیلی بر درستی آن نیست. هر اتهامی نیاز به برهان و شاهد قابل استناد دارد.

[ كرم دندون ] | [October 28, 2004 1:58 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو