baoba

BAOBA

October 3, 2004

برگ و رنگ و رستن

باد سردی برگ‌ها را
می‌کند تک تک
می‌برد يک يک
لابه‌لای شاخه‌های رنگين
آشيانی خرد
گرم است هنوز
پرنده می‌پرد آرام
بی‌افسوس، بی‌حسرت
گرمايی در دوردست
می‌خواندش به خويش
درخت رنگارنگ و آرام
نرم می‌رقصد در باد

درخت به پرنده و جوجه‌ها
به برگ‌ها و شکوفه‌ها
به گرما و بهار و رنگين ميوه‌ها
هرگز نبسته است دل
درخت دل‌داده‌ی آبی‌هاست
دل در گروی باران دارد
گوش‌اش در حسرت است
آوای چکه‌ها و رگ‌بار
تن و جان و شاخ‌سار
به زلال آب دارد و بس

پرنده‌ها می‌آيند هماره
پرهياهو در سبزی بهار
شکوفه‌ها می‌خندند چندی
جوانه‌های داغ و سبز
می‌شکافند پوست را
برگ‌ها سبز و نرمين
می‌خزند بر شاخه‌ها
ميوه‌ها شاداب و درخشان
می‌نازند در ميان سبزبرگ‌ها
اين فسانه، هميشه‌گی است
وين سبزی، چرخه‌ی تکرار

پاييز می‌رسد با هزاران رنگ
خيس و مغرور
رنگ پاشد بر هر برگ‌
باد سردی با وسواس
برکند رنگينه‌ها تک‌تک
پسرکی شاد و بی‌خيال
يا مردی درهم و شتابان
پای نهند بر سنگ‌فرش
برآرند ناله‌ی هزاران رنگ
پاييز گاه ناله‌ی هر برگ
پاييز گاه‌ هزار رنگی
پایيز آغاز برهنه‌گی
گاه عريانی
گاه خود بودن
رنگين شدن
وان‌گاه
از بندِ رنگ رستن

اما باران
زلال و آبی و بی‌منت
ببارد ريز ريز يا رگ‌بار
بخواند افسانه‌ی پاکی
سرود رويشی مانا

زمستان هم خواهد آمد
با برف وسرما و بوران
درخت در آرزوی
برف و باران
درخت در حسرت
بوی آن ديرينه يار
گل‌های يخ کوچک

درخت دل‌نبندد هرگز
نه بر پرنده و نه بر آشيان
نه بر سبزبرگ و نه بر شکوفه
نر بر ميوه و نه بر گل
درخت دل داده است به باران
تن به خزان
جان به زمستان
روح در گروی برهنه‌گی
در حسرت سپيدبرف
در آرزوی رستن
از سنگينی‌ی همه رنگ
همه آشيان‌های گرم
همه بر و بار
همه برگ

باد سردی می‌وزد آرام
رنگين درختی می‌رقصد نرم نرمک
برگ‌ها رقصان و پيچان در باد
سرود پايان می‌رسد بی‌افسوس
باد بخواند بی‌حسرت
آوازهايی با زبانی گنگ
از افسانه‌ی برهنه‌گی
از سرود رستن
از رنگين‌جامه‌ها
از گرم‌آشيان‌ها
باران بشويد بی‌ترديد
ردِ همه رنگ
از سياه خاک پير

5:05 PM | Baoba

مگر اینکه باران شويدش

[ این يک زن است ] | [October 3, 2004 5:21 PM ]


از افسانه‌ی برهنه‌گی

روح در گروی برهنه‌گی

پایيز آغاز برهنه‌گی

اين همان است که پاييز است. برهنه.

[ م.ویس آبادی ] | [October 3, 2004 6:53 PM ]


بائوباي پاييزي درود ، كاش ميشد از اين دلسپردگي ( درخت دلداده ست به ب ا ر ا ن ) نوشت : آن را آنچنان كه هست ، مكتوب كرد . نقاشي كرد ! و يا از آن نتي نوشت و به موسيقي آورد ! زهي كه تنها ميشود به تماشايي به گاه ب ا ر ا ن دلخوش كرد و تنها ، اين دلسپردگي را حس كرد .

[ nazli ] | [October 4, 2004 10:02 AM ]


درخت پر بار پاييزي من اينقدر تحت تاثير اين زيبايي و راستي شعرت قرا رگرفته ام که نميدانم چه بگويم ...چند بار خواندمش به خصوص اين قطعه اش را : درخت دل‌نبندد هرگز
نه بر پرنده و نه بر آشيان
نه بر سبزبرگ و نه بر شکوفه
نر بر ميوه و نه بر گل
درخت دل داده است به باران
تن به خزان
جان به زمستان
روح در گروی برهنه‌گی
در حسرت سپيدبرف
در آرزوی رستن
از سنگينی‌ی همه رنگ
همه آشيان‌های گرم
همه بر و بار
همه برگ

[ mahya ] | [October 4, 2004 12:04 PM ]


و من نيز در آرزوي رستن به ناهماهنگي غريبي تن سپرده ام .

[ chevrik ] | [October 4, 2004 10:09 PM ]


تا حالا اينقدر نسبت به درخت احساس علاقه نکرده بودم.
چقر زيبا سرودي بائوباي عزيز...
درخت دل نبندد هرگز.....

[ هومن ] | [October 4, 2004 10:56 PM ]


نميدونم من آنقدر غمگينم يا نوشته تو آينقدر غمناک که اشک به ...هر چند ميدونم اولي...

[ bahar ] | [October 6, 2004 6:53 PM ]


ما درختانیم که به باران شعرت دلداد ه ایم ، ببار که محتاج خیس شدن از احساس تو ایم....... اگر چه رنگ پائیز یی به جانمان ریخته و خشکیده روئیم ، اما هنوز هم به نوای بارش صداقت دل می نهیم .....ببار

[ بیژن صف سری ] | [October 6, 2004 9:46 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو