baoba

BAOBA

September 2, 2004

مرد و شاخه‌گل

مردی با شاخه‌گلی در دست
از خم کوچه گذشت
زنی از پس پنجره‌ای
آهی کشيد با حسرت
پسری بر مچ دست
نشانه‌ای کوچک نهاد
يادم باشد گلی بگيرم
بهر او، ام‌روز عصر

مردی با شاخه‌گلی سرخ
از کنار باغ‌چه‌ی خشک
پا بر برگ‌هايی
مرده‌ و سرگردان
ريخته بر سنگ‌فرش
آرام و خسته گذشت

گل را بر لب طاق‌چه
در کنار قاب عکسی نهاد
يکی در چهارچوب قاب
در ميان باغ‌چه‌ای سبز
روشن‌تر از
همه گل‌های پشتِ سر
شادمانه می‌زد لب‌خند
: برای دست‌های سپيدت

مردی در پای طاق‌چه‌ای
خم شد و باز شکست
چشمانی خشک و داغ
جز اندوهِ مشتی ياد
هيچ نباريد

مردی با شاخه‌گلی در دست
خشک و پژمرده
با زانوانی تا
با پشتی خميده از درد
در کنج ديواری سرد
آرام و بی‌آوا
مچاله شد و باز شکست

2:14 PM | Baoba

... و هنوز هم مردي با شاخه گلي در دست...

[ رضا ] | [September 2, 2004 2:37 PM ]


گل ها مي ميرند آري... عجبا که تو آرام و بي صدا... بی آنکه بر مرثيه شان بگريي... مرگ شان را ترانه می کنی...

[ نگار ] | [September 2, 2004 2:56 PM ]


:)

[ آقآي نآظم ] | [September 2, 2004 6:36 PM ]


مرد هم با شاخه گل در دست به مير شب و ناله بوم مي پيوندد ...خشک و پژمرده :( ...تکرار قاب عکس و خاطره ها تکرار شکستن و شکستن هر شب مرد ...:( و تو بازهم ترانه اندوه مي سرايي . راستي درخت پربار و اندوهگين از پيام تبريکت بسيار خرسند شدم :) اميدوارم همه آنچه که برايم آرزو کردي به حقيقت بپيوندد ...

[ mahya ] | [September 3, 2004 2:08 AM ]


سبز انديشه درود
مردي که روشناي نگاهش در اين کوير سوزان دريچه اي به رهگذار اميد است چون شاخه گل در خويش مي شکند که زندگي گذر يادهاست .يادهايي که هماره زنده اند از عزيزاني که اکنون چشمشان در چهارچوب قاب نگران است .نگران آنکه مباد غم اندوه انديشه اي سبز را خشک و پژمرده کند .تفعلي به خواجه شيراز زدم و چنين آمد:
اي گل تو دوش داغ صبوحي کشيده اي
ما آن شقايقيم که با داغ تازه ايم

[ خاكستر ] | [September 3, 2004 11:45 AM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو