baoba

BAOBA

August 25, 2004

مه و دود و زغال

در دل‌ام چيزی می‌جوشد
در سرم هوايی است
هوسی به دوردست‌ها
يادی از روزهای دور
هوايی تاريک و ابری
مه‌ای با بوی دود
بوی ملايم زغال‌سنگ

لغزشی به درون معدن
چهره‌هايی بس سياه
دست‌هايی توانا و تيره
مردانی که سرفه‌هاشان
رنگ زغال داشت

برش‌های نان سياه
دستمال‌های پر دوده
به تاريک‌روشن بامداد رفتن
به تاريک‌روشن شب بازگشتن
زنده‌گی در اتاقی زرد
و گل‌های آفتاب‌گردان
و خسته‌گی را از تن و جان
با دودی دگر زدودن

مه‌ای با بوی زغال‌سنگ
شش‌هايی پر از خاکه‌زغال
دل‌هايی پر از آرزو
روشن به‌سانِِ آفتاب

مردی که با قلم‌مو و رنگ
بر بوم نقش می‌زد
اتاقی زرد
گل‌های آفتاب‌گردان
زرد و روشن و بس درخشان
مردک بقال سرگذر
می‌خريد هر نقش را
به ازای قرصی نان
یا بسته‌ای توتون
مرد اما
روشنا نقش می‌کرد

سرفه‌های مردمان اما
بر زمين پر خلط و ليز
ردی سياه برجای می‌گذاشت
يکی هم از درد می‌نگاشت

از مردان خوش‌لباس
از زنان رنگين و زيبا
خوش‌عطر و خوش‌خرام
کز کالسکه‌های رنگارنگ
پای‌بر خلط ليز کوچه
می نهادند بس آرام
دامان جامه بر دست
که سياهی ننشيند بر پای
رقصی باشکوه هست‌ برپا
خنده‌هايی بلند است در راه

مه بوی دود می‌داد
بوی زغال سوخته
بوی دردِ مانده
بوی آرزوهای رنگين
بوی نديدن رنگِ آفتاب
بوی سياهی‌یِ ممتدِ روزها
بوی سرنوشتی سیاه

11:40 PM | Baoba

سبز جنگل تيره درود

بوي مه بوي جنگل سوخته بوي سرنوشتي سياه زماني دراز است که بر مزار اين ملک به مشام مي رسد .رسيدن به زيبايي ها در اين ملک به نقش مرده قالي شبيه شده و منابع طبيعي مايه استثمار مردمان اين خاک شده

[ خاكستر ] | [August 26, 2004 1:20 PM ]


درست شد قدم رنجه بفرماييد

[ pixelak ] | [August 26, 2004 7:52 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو