baoba

BAOBA

July 1, 2004

برگی از دفتر اندیشه

هماره از واگويه‌یِ دگران بی‌زار بوده‌ام. اما دريغ‌ام آمد باريکه‌ای از اين رودِ سرخ درخشان را که در غار تنهايی خويش به انديشه نشسته است، بازگو نکنم. نام و نشان نخواهم داد که دوست نمی‌دارد خلوت‌اش آشفته دارند.

وی بنابر گفته‌ی خويش به اندازه‌ای از ديگران فاصله بگرفته است كه كم‌تر نشانه‌ای از آنان را در پيرامونِ خويشتن می‌بيند و نداند که اين انديشيدن و جست‌وجوی، وی‌ را تا كجا خواهد کشاند.


ما از سطح نمي توانيم عمق را ببينيم؛ زيرا « چشم اندازه » ي ما محدود مي باشد. عمق را بايد انديشيد آنهم نه در خيره شدن به سطوح؛ بلكه در جابجا شدن و جنبش تغيير دادن چشم اندازها از بهر تجسم تقريبي آنچه كه ناپيداست و تاريك و تيره مي نمايد. عمق انسانها را در آفرينشهاي فكري و هنري و فروزه هاي فردي است كه مي توان حدس زد و شناخت. با لغزيدن در سطوح اجتماعي نمي توان به عمق مسائل انساني پي برد. عمق را فقط مي توان انديشيد. »

« تا زماني كه مسائل فردي و اجتماعي به « درد » واگردانده نشوند و از آستانه ي تحمل ما فرا نگذرند، محال است كه انسانهايي پيدا شوند و بخواهند در باره ي « دردها » بينديشند. تا زماني كه « درد » را بتوان تاب آورد، انديشيدن مي تواند كارساز نيز باشد. ولي از نقطه اي كه « دردها » سراسر وجود فرد و جامعه را قبضه كنند، انديشيدن بسان آبي خواهد بود كه بر « گنبد دردها » ريخته مي شود و سر مي خورد و بي تاثير مي ماند. دردهاي فردي و اجتماعي ملت ما از آستانه ي تحمل، بسيار بسيار فراگذشته اند. به همين دليل است كه انديشيدن هر چقدر نيز ژرف باشد و كارساز نمي تواند به درمانگري فجايع مدد رساند. ما ملت دردمنديم و به دردهاي خود خو گرفته ايم. »

« اهداف و آمال آدمي نبايستي آنقدر مقدس شوند كه ما حاضر باشيم براي واقعيت پذير كردن آنها به هر چنايتي در حق خود و همنوعانمان دست بزنيم. اهداف آدمي را بايستي در راستاي فرابالاندن فهم و شعور و فرهيختگي كردار و گفتار انسانها سمت و سو داد. اهدافي كه به تباهي زندگي بيانجامند، شيرازه ي مناسبات انساني را نه تنها از هم خواهد پاشاند؛ بلكه روند قهقرائي اجتماع را نيز شدت خواهد داد. اهداف آدمي بايستي به زيبائي و آرايش دلبند زندگي فردي و اجتماعي بيانجامند. »

گسستن را نمي توان فقط با يك واكنش انكاري و تهييجي و نفرت آميز، واقعيت پذير كرد؛ زيرا انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود، پيوسته درگير بسياري از گرايشهاي ضد و نقيض مي باشد. از اين رو، گسستن بايستي روندي آرامبخش و توام با انديشيدن سنجشگرانه باشد تا ما در بريدگي از آنچه بخشي از وجودمان مي باشد، به هراس نيفتيم و احساس خلاء دروني نكنيم. گسستن بايستي هم از انبار ذهنيت ما بكاهد هم به كمك انديشيدن از چشمه ي وجود خود ما انباشته شود. گسستن و انديشيدن به همديگر وابسته اند و نمي توان يكي را بدون ديگري در نظر گرفت.

4:00 PM | Baoba

سلام! يادداشت‌ات را خواندم، حرف حسابي‌ست، اما كنج كاوم مرجع‌اش را بدانم و به جاهايي ذهن‌ام سر مي‌زند، اما دست خالي باز مي گردد. شايد از بس كه پيش روست، شايد به خاطر همان نيت تو كه نخواسته‌اي خلوت‌اش بياشوبد ...
به هر حال، اين روزها همه جا و همه كس و همه چيز نشان نوعي نه آن بودن است كه بايد.
و اين واقعيتي ست محتوم كه حقيقت فراتر از چنگ ماست.

[ شين ] | [July 1, 2004 10:31 PM ]


سلام.
نوشتتون بسیار زیبا و پر مفهوم بود...اما همیشه اهداف و امال ادما وقتی تحقق پیدا می کنه که اراده ی
ادما هم محکم شده باشه.
سایت زیبایی دارید.
براتون ارزوی موفقیت دارم

[ کامليا ] | [July 1, 2004 11:24 PM ]


من خواندمش ...چندين بار ...و ديگر هيچي !

[ mahya ] | [July 2, 2004 1:16 PM ]


ساقي بودن خيلي مقام والاييه آدم ميترسه اينجا نظر بذاره!مطالبتونو بايد سر فرصت بخونم...دوباره ميام...موفق باشيد...

[ mozhdeh ] | [July 2, 2004 3:30 PM ]


جالب بودد(تداوم تنهايي را مگذار بر تو تنگ بپيچد که اگر در اينروزها هيچکس را بر هيچکس عطوفتي نيست تو سخاوتي باش بر ديگران تا غنچه رسالتت شکوفا شود........خطابم به همون شخصه)به گسستن دايمي اعتقادي ندارم.سر بلند باشيد.

[ mozhdeh ] | [July 2, 2004 5:20 PM ]


سبز انديشه درود.چه زيبا گفته اي كه از سطح نمي توان عمق را ديد و براستي نيز چنين است .در اين گاه تاريخي كه گاه فروغ بتان است هنوز انسانهايي در بند ارزشمند نمودن بتهايي بي ارزش هستند فارغ از آنكه براي آزادگي بايد به قول نيچه با پتك فلسفه نگاشت و فروغ بتان مي تواند چشم انداز طلوع آزاد انديشي باشد.نوشته ات در باب اين اهداف مقدس پوچ براستي بزرگترين مشكل اين ملك مي باشد

[ رها ] | [July 2, 2004 6:59 PM ]


سلام بر بائوباي بزرگ...
به دوست گرانقدر ناديده ام:
مي داني گاه فکر مي کنم بر فرض اين که نوشتن يا ننوشتن من و تو فرقي براي کسي نکند من و تو بايد ياد بگيريم که کجا آغاز کنيم و کجا به اتمام برسيم. کجا سکوت کنيم و کجا فرياد بزنيم. مگر نه اين که همه اين آدم ها - همان طور که تا به حال اين گونه بوده اند - باز هم به شيوه خاص انديشيدن خود ادامه مي دهند؟ درست مثل يک تصنيف بي انتها که گام عوض نمي کند. در حالي که مي دانم تو هم مثل من فکر مي کني که اين همه وارياسيون مختلف براي يک تصنيف وجود دارد. به هر حال خوب مي دانم که يکي از - من ها - برايت نتی اشتباه زده است. خب من هم اگر جاي تو بودم سکوت مي کردم تا آن اشتباه جبران شود. اما چيزي که مهم است اين است که بايد از نو رهبري کرد... بايد که آغاز کرد... باز هم برايت حرف دارم... اگر بخواهي...

[ persona ] | [July 3, 2004 4:56 PM ]


يک چيز ديگر به ذهنم رسيد که بازگو کردنش برايت خالي از لطف نيست. يک انسان بسيار بسيار شريف هميشه به من پند مي داد که هيچ گاه سراغ فلسفه و گفتار عميق نرو که در اين دوره و زمانه به هيچ دردي نمي خورد. اما من تازگي ها به اين نتيجه رسيدم که براي بحث با سوفسطائيان زمانه خيلي خيلي هم به درد مي خورد! حتما مي داني منظورم از سوفسطائيان همان روشنفکر نمايان مدرني است که بدون فهم و درک انديشه پيشينيان خود، مانيفست راديکال ترين آنان را طوطي وار تکرار مي کنند. دريغا که نمي دانند کشف ناداني، خود يک دانش واقعي است. کشفي که هيچ کاشف بردبار و حقيقت مداري ندارد. به هر حال اميدوارم در اين ميان، تو سقراطي ديگر نباشي که هيچ نمي خواهم جام شوکراني ديگر بنوشي...

[ persona ] | [July 3, 2004 5:23 PM ]


دوستان درود

به گمان‌ام اين پيام‌ها تمامی خطاب به آن بودای خاموش است که لب فروبسته و در جنگل انديشه‌هایِ نابِ خويش گم گشته است. پس مرا پاسخی نشايد.

[ بائوبا ] | [July 3, 2004 5:51 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو