baoba

BAOBA

June 21, 2004

دو واژه

ميان دو تک‌واژه‌ی آشنا
ميان درود و بدرود
در لايه‌های گنگ مه‌
در تاريک‌روشنی پای‌دار
تکان دستی به‌آشنايی
لب‌خندی و گاه سخنی
گفتاری از مهر و دوستی
لرزش دلی از عشق
چينی بر پيشانی از اندوه
لرزش دستي از سر خشم
جنباندن سری از افسوس
افشاندن اشکی از حسرت
چشمانی گشاده از حيرت
ناباوری، ناباوری، ناباوری

ناباوري از همان داستان ديرين
از خنکای تيز خنجری
يا گرمای تب‌آلوده‌ی ‌دستی
از شوری اشک
از گرمای تلخِ خون
وز سرمای لخته‌خون
ناباوری و حسرتی ابدی
از نهادن نقطه‌ی پايان

ميان درود و بدرود
افسانه‌ای بس تازه و ناديده
اما بسيار بسيار خوانده و بشنيده
نقطه‌ی پايان می‌رسد خسته
سرود دوستی، هم‌رهی، آشنايی
خاموش گردد بر لب‌هایِ بسته

راهی‌یِ سرزمين درد
ای هميشه کوله‌بار بربسته
ای دل ز هياهوی آشنايی‌ها
سخت رنجور و بشکسته
راهی شو دگربار
برخوان سرود آشنایی
فرياد دار آن بزرگ‌واژه‌گان
درود و صد درود
اما خواهد رسيد روزی
زمان تلخِ بدرود
آن فرجامِ پنهان
وان نقطه‌یِ بی‌رنگِ پايان

11:25 PM | Baoba

كاش آن كه بايد بشنود و محل بگذارد، بشنود و محل هم بگذارد! دعايت مستجاب باد درخت قدم‌گاه! چشم انتظار رنگ‌ام نارنجي نارنجي بر زمينه، چندان كه خاطره‌ي نارنج‌هاي شيراز وراي بهارهاي خوش‌بويش بشود خود خود واقعيت!
راستي، سلام!
و چه دل‌ام كه تنگ است ...

[ شين ] | [June 22, 2004 12:08 AM ]


سبز انديشه درود
مباد كه ترا در زير لايه هاي گنگ مه خموش ببينم كه سماع واژگانت دوستاني را به شور هنوز در اين جنگل سبز خاموشيها نگاه داشته.دلم از خواندن واژگانت لرزيد كه مباد آنكه قلمش اسباب سماع دلهاي ما بود از بدرود بخواند كه ميان اين دو واژه دريايي از اشك حايل است.

[ رها ] | [June 22, 2004 12:18 AM ]


مهربان پر برگ درود ، واژه ها را رها كن ريشه هايت مدتهاست كه به آب رسيده اند به سبزي ي تابستاني ي برگهايت نگاه كن ! هر برگ ات درودي تازه را به رنگ سبز بر تن فصل نوشته است از همان نقطه ي بي رنگي كه پاييز ، پارسال بر شاخه ، شاخه ات گذاشته است!

[ nazli ] | [June 22, 2004 10:56 AM ]


مهربان
همه را نمي داني!سخت مي‌گيرد.سخت !نمي‌‌بيند فشار ذهني را که در انفجارست و طبعا پر نياز ! اما ديگر نيستم.درس بزرگي بود ! شايد شعر جديدم گويا باشد.
پايدار باشيد.

[ mehr ] | [June 22, 2004 11:37 AM ]


سلام بائوبا
راهی‌یِ سرزمين درد
ای هميشه کوله‌بار بربسته
ای دل ز هياهوی آشنايی‌ها
سخت رنجور و بشکسته
راهی شو دگربار

سرزمين درد ؛ درد ؛ درد
مي گويند درد را از هر طرف که بنويسيم باز همان درد است.

[ hakha ] | [June 22, 2004 7:18 PM ]


از ما نرنجيده باشي که اگر اينطور باشد ديگر دستم به پست هيچ متني نمي رود.:)

[ م. ویس آبادی ] | [June 22, 2004 9:55 PM ]


... و چه سخت است بدرود براي مسافران زمان !!! درودي با صد اميد و بدرودي با هزاران زخم...

[ مهرام ] | [June 23, 2004 11:12 AM ]


درود افسون گر و بدرود دردناک و شايد بر عکس...

[ ghazal ] | [June 23, 2004 12:53 PM ]


راهی‌یِ سرزمين درد
ای هميشه کوله‌بار بربسته
ای دل ز هياهوی آشنايی‌ها
سخت رنجور و بشکسته
راهی شو دگربار
... نمي تونم ديگه اگه دلم بره پاهام توان رفتن ندارند.. بدجور خسته ام... همش دارم خودمو از خودم قايم ميکنم نقاب خوشي زدم به صورتم که ديگران چهره غمگين منو نبينند ولي شبا که نقاب رو برميدارم مي بينم که روزي ۳ روز پيرتر شدم... مي دونم که بايد با اين وضع کنار بيام ... ولي نمي دونم چطوري؟

[ shirin ] | [June 27, 2004 11:06 AM ]


...روزگار غريبي است حال که من کوله بار زمين گذاشته ام تو بر بسته اي !!!... امان از دلتنگي...

[ مهرام ] | [June 27, 2004 8:13 PM ]


پايان / هيچ وقت به رنگ پايان فکر نکرده بودم ..... نارنجي ... شايد هم آبي ... ولي بيرنگ نيست ....با سلام دوست نازنين...

[ مریم ] | [June 28, 2004 5:00 AM ]


مهربان بائوبا درود ، گويي در اين قحطي ي باران ، جز با سكوت سبز رنگ برگهاي مهربانت ، دلتنگي هارا براي حتي نمي از باران ، تسلايي نيست!

[ nazli ] | [June 29, 2004 8:20 AM ]


درخت صمیمی من چه زیبا سرودی از میان درود و بدرود و افسانه ها ی میانیش ...! و چه دلتنگ نمودی مرا ...باز هم ...

[ mahya ] | [June 29, 2004 3:47 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو