baoba

BAOBA

March 29, 2004

از گفتار تا رفتار

مرد مردان، آن یکتا
برازنده، بالا بلند، خوش‌سيما
بس دلاور، بس نيک‌نام
می‌خروشيد سخت برآشفته
لب به دش‌نام بگشوده
بدیده دوتار موی سپيد
ناخوانده و سنگين
بنشسته بر سياهی انبوه
سنگين‌تر از هر باری‌ بر دوش
گفتم‌اش: برازنده است
موی خاکستری برمردان سيه‌موی
ناسزا باريد دگربار
بر زمين و زمان و پار
وان همه دشواری روزگار
سببِ سپيدی اين دو تار

ساعتی بگذشت
سخن بر زنده‌گانی رفت
بگفتا خروشان و جوشان
"عرض زنده‌گی مهم است نه طول آن"
بگفتم: روييده‌اند آن دو تار سپيد
ترا در عرض عمر آيا؟

شعارها و سخنان دل‌نشين
گفتار نغز فلسفی بر زبان آوردن
باشد بسيار ساده و گوش‌نواز
اما
در کردار و رفتار
برآشفته‌ايم و دل‌تنگ
همه از آن دوتار سپيد
"عرض زنده‌گی مهم است نه طول آن"
آری، آری
اما دارد بس شرط‌ها
نباشد هرگز در کار
هیچ پيری و بيماری
سستی و ناتوانی
چين و چروک و سپيدی موی

گر طول زنده‌گانی بايستد درجا
در همين نقطه
يا پيش‌ از اين‌ها!
برنخواهیم داشت آن چندگام به خطا
وه چه شیرین، وه چه زيبا!
عرض زنده‌گانی با ارزش است
اما
طول زنده‌گانی بايست برجا

2:30 PM | Baoba

با سلام ........خوشحالم که نفر اولي هستم که پيغام ميذارم............اين يکي شعرت کمي با بقيه فرق داره .............جالب بود ...........موفق باشي و در پناه خدا...........قربانت....حميد

[ hamid ] | [March 29, 2004 1:40 PM ]


حميد جان درود

واگویه را، به خواست تو، کمی دگرگون کردم تا آشنا گردد.

[ بائوبا ] | [March 29, 2004 1:53 PM ]


طول زندگي ضربدر عرض زندگي ميکنه به عبارتي مساحت زندگيُ! اين هيچي! اما شکلش يه وقتايي يه مستطيل باريک و بلند و لق لقو است.مربع بهتره.ولو کوچولو.

[ زهرخند ] | [March 29, 2004 3:03 PM ]


سلام بائوبا
مردان همه در خواب هستند
و ما بيداران بي خواب
اين بي خوابي بد جوري بلاي ما شده است
شاد باشي مانا

[ hakha ] | [March 29, 2004 5:48 PM ]


زهرخند گرامی درود

گويا اين هندسه و سطح حجم سخت فکرت را به خود واداشته است.
زنده‌گی که يک چرخه‌ی تکرار بيش نيست. ما تنها بر پيرامون اين منحنی بسته‌ی ناهنجار و بدنما در گردش‌ايم. سطح زير منحنی هر چه باشد، به کار ما نيايد که سرگردان مانده‌ايم.

[ بائوبا ] | [March 29, 2004 7:18 PM ]


گرما و روشنای همه ستاره‌های کهکهشان درود

شب‌پرستان مردمان در خواب گوسفندی و درنده‌گان را بيدار پسندند. تا مردانی بيدار و هشيار در اين سرزمين باشند، اشباح تاريکی ره به جايی نخواهند برد.

[ بائوبا ] | [March 29, 2004 7:30 PM ]


سلام! كمي حالت بيانيه پيدا كرده بود، اما بحث و حديث جالب مهمي‌ست چند و چون طول و عرض

[ Shin ] | [March 30, 2004 1:36 AM ]


شين گرامی درود

بيانيه نيست. تنها واگويه‌ی يک گفت‌و گوست.

[ بائوبا ] | [March 30, 2004 7:07 AM ]


سلام شرجي مهربان.
اين نوشته ات چقدر حماسي بود...
در ضمن زبان من بسيار الکن است. نمي دانم جواب آن همه احساسات پاک شما را چگونه بايد داد...

[ persona ] | [March 30, 2004 1:26 PM ]


نازنين پرسونای بس آشنا، درود

گر تو با اين زبان شيرين و آشنا الکن باشی، پس من لال خواهم بود.
اما گر پاسخ‌گويی آزارت می‌دهد، آسوده باش که خاموش بودن و بی‌پاسخ ماندن هم، خود نوعی گفت‌وگوی بی‌آواست.

[ بائوبا ] | [March 30, 2004 1:46 PM ]


سلام بائوبای نازنين ... طول و عرض زندگی بس پر ارزشند ... هر دو با هم .. سبز باشيد و موفق

[ maryam ] | [March 30, 2004 2:17 PM ]


گرامي بائوبا سلام
طول زندگي بي شك عرض آن را فراهم مي آورد بي شك در چنبره وجود آدمي طول و عرش جاي ندارد كه هر پاياني آغازي ديگر است اما در پهنه تاريخ بي شك طول در سطح بالا قرار مي گيرد كه در همين طول زندگيست كه مي توان راههاي به خطا رفته را بازگشت

[ آينده ] | [March 30, 2004 3:18 PM ]


نازنين مريم درود

تو و زهرخند عزيز درست می‌گوييد. گر طول و عرض زنده‌گی هم‌سان گردند و اين چهارگوشه به مربع بدل گردد، زيستن آسان گردد و شايد دل‌نشين.
به هر روی، اين نوارهای باريک تنها مرده‌گی را شايد.

[ بائوبا ] | [March 30, 2004 8:26 PM ]


آينده مهربان درود

ديري که تنها حسرت دکمه‌ي برگشت در زندگی را دارم تا همه گام از بی راه رفتن باز دارم.

[ بائوبا ] | [March 30, 2004 8:27 PM ]


نازنين بائوبا ، اينهمه ژرف نگري ها و احساس عميق و قوي تو ست كه اينچنين ريشه هايت را در اعماق خاك ، يگانه تنيده است ! مهربان ، چقدر عميق و پر مفهوم به طول و عرض زندگي انديشيده اي و به اين گفتار معروف و فاصله اش تا رفتار !

[ nazli ] | [April 4, 2004 7:29 AM ]


نازنين پری باران

من و ژرف‌نگری؟ من جز درختی سرگردان در اين وادی حيرت بيش نيستم. آبی زلال توست که به ريشه‌هایَ‌م توان زيستن می‌بخشد و بر شاخ‌سار نوبرگ و شکوفه می‌نشاند. گر چکه‌های باران تو از سرشاخه‌ها نگريزد و بر خاک هديه نشود، خاک نيز خشک و سخت شود.
گفتم‌ات که روشنای هستی از گام‌های سبک و رويايی توست.

[ بائوبا ] | [April 4, 2004 1:05 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو