baoba

BAOBA

February 20, 2004

پادشه درخواب

پادشه سياره‌ی دور
سخت غرقه در کار
می‌شمارد در خواب
بس ستاره‌گان بسيار
بايد آورد بر برگ‌ها
اين ‌شمار در کنار
بايد گفت سخن صدبار
هر شب، هر روز
مکرر، پر تکرار
از اين همه، اين بی‌شمار
بايد فرياد زد با جار
از هزاران هزار ستاره
مانده در نوبت تکريم
بسيار، بسيار

پادشه است باز در خواب
رويايی شناور در آب
نگردد وی هرگز
بيدار، بيدار
تخت‌اش می‌برد با خود
وين سيل خروشان
اين همه آب
سيل افتاده در اين ديار
پادشه است هم‌چنان
در خواب، در خواب

می‌شمارد بنده‌گان خويش
اين همه ستاره
نورافشان اما
خاموش خاموش

پوچ، خالی، خلوت
کوچــــه‌ها خلوت
اتاق‌ها پر، اما خالی
تهی از آن چه بايد
اما
دروغ و بسا انکار
بزرگ و بزرگ‌تر هربار
بس فريبنده‌تر
بر هياهويی بسيار
می‌دمد اين خلوت
کوس رسوايی
می‌زند خاموشی
بر طبلی خالی، خالی

مردمان اما
بيدار، هشيار
می‌رسد در پس خولب
سياهی، تباهی
ای‌ وای! ای وای!

می‌توان بست چشم
بر خورشيد آسان
نتوان کرد اما انکار
گرمای نشسته بر چشمان
کوچه‌ها خالی
خلوت، پوچ
می‌رسد آوای دست‌فروش
نيست هيچ اميد به فرداش
پادشه هم‌چنان در خواب
آب برده همه روياش
مردمان دگر اين بار
بيدار، هشيار، هشيار

آب می‌برد همه شهر
می‌دمد خورشيد گرم و پر شرر
می‌گريزند ستاره‌ها کم‌رنگ
اما
هم‌چنان مانده پادشه
در خوابی بس سنگين
نشود وی هرگز هشيار
نگشايد چشم بر نور، دگربار
می‌نمايد خورشيد ورا آزار
تا ابد در خواب، در خواب

3:09 PM | Baoba

پوچ خاي خلوت...
توصيف کاملي بود

[ زهرخند ] | [February 20, 2004 3:51 PM ]


دورود بائوبا مهربان


انتها ي سخن را گفته ا يد


شب پرستان خورشيد ستيز


امشب هم در خواب هستند


امشب هم در خواب هستند


حتي اگر خودشان هم در پاي صندوق ها آمده باشند

خواب خواب سنگين


بر بادت مي دهد اين خواب


خواب خواب سنگين

[ hakha ] | [February 20, 2004 7:27 PM ]


پادشاه است و دلش ميخواهد بخوابد!......

[ bahar ] | [February 20, 2004 9:12 PM ]


دوستان درود

گرچه خود را به خواب زده است، اما گرما و روشنای خورشيد از پشت پلک‌های بسته‌اش سخت آزارش می‌دهد. بگذار تا ابد در اين رويا و توهم شيرين پادشاهی همه ستاره‌گان دست و پای زند. سيل در راه است و او را در خواب با خود خواهد برد.

[ بائوبا ] | [February 20, 2004 10:39 PM ]


baobaye nazanin salam.......ziba bood....har ki
khabe khosh be halesh ... ma be bidari docharim

shad bashid va payande....

[ maryam ] | [February 20, 2004 11:06 PM ]


دارم به این فکر می کنم که همه ما شاید در چنین خوابی باشیم. کی بیدار شیم خدا میدونه.

[ کاپیتان نمو ] | [February 21, 2004 1:40 AM ]


نازنين بائوبا هزاران درود و ستايش براي اينهمه حقيقت و شفافيتي كه در احساست ، ذهنت و روح ات نهان داري و اينچنين از آن ، عميق و پر مفهوم ، روح سطر ، سطر شعرت وام ميگيرد ! به قول مسافر كوچولو كه توصيف اول شعرت مرا به ياد اختر شناس و پادشه قصه ي دوستداشتني او انداخت : اين آدم بزرگها چقدر عجيبند ! ..... خصوصا آدم بزرگ شهر ما ! كه به زبان شيرين تو : هميشه در خواب است !

[ nazli ] | [February 21, 2004 8:21 AM ]


نازنين نازلی، درود

اين هماره در خواب و رويا که تخت پوشالی‌اش را سيل با خود می‌برد اين روزها، را از پادشاه ستاره‌گان شازده کوچولو الهام گرفتم که با اين که هيچ کس در سياره‌اش نبود، باز همه‌گان را مردمان زیر فرمان خويش می‌دانست.

عجيب روزی بود دی‌روز که پوچی و پوکی بی‌داد می‌کرد و ستاره‌گان می‌شمردند تا فرياد برآرند که ميليون‌ها ستاره در اين کهکشان ابراز بنده‌گی می‌کنند . اما ستاره‌گان ايشان نيز همه پوشالی و کاغذی بودند.

پادشه است هم‌چنان در خواب که کسی را که خواب است شايد بتوان بيدار کرد اما آن که خويشتن را به خواب زده است، هرگز.

[ بائوبا ] | [February 21, 2004 10:17 AM ]


هم‌چنان مانده پادشه
در خوابی بس سنگين
نشود وی هرگز هشيار
نگشايد چشم بر نور، دگربار
می‌نمايد خورشيد ورا آزار
تا ابد در خواب، در خواب
...
هم‌چنان مانده پادشه
در خوابی بس سنگين
نشود وی هرگز هشيار
نگشايد چشم بر نور، دگربار
می‌نمايد خورشيد ورا آزار
تا ابد در خواب، در خواب

[ zahra ] | [February 21, 2004 6:08 PM ]


کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش... مثل اينکه اين گونه خوابها حالت مسري پيدا کرده..

[ rouh ] | [February 21, 2004 10:30 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو