baoba

BAOBA

November 17, 2003

آوای زنگوله

در سال‌های دورادور
آواز زنگوله‌ای می‌آمد
در کوچه‌های تنگ مهر
دينگ دينگ
با زنگوله‌ای بر گردن می‌گذرد
دينگ دينگ
دور شويد
جذامی می‌آيد
گر از گوشت خود می‌ترسيد
دور باشيد
تا خوره بر گوشت تن‌اتان ننشيند
دينگ دينگ

در روزگار ما
بانگ هشدار زنگوله‌ای نيست
خوره گوشتی را با خود نبرده است
تا از ديدن آن چهره درهم کنی
اما
ردپای فقر برچهره‌ کودکان
فروشنده‌گان کوچک بدبختی
سخت گران نشسته است
بوی ناک است
ناپاک است
مندرس است
ناداری است
بيماری است
فقر است
زشت و کريه‌
دل آشوبه‌ات می‌آورد

هنوز هم هستند مردمانی
که با ديدن چهره‌های فقر زده
چهره درهم می‌کشند
گويا آوای زنگوله‌ی جذاميان
در گوش‌ا‌شان می‌نشيند
دينگ دينگ

دينگ دينگ
دور باشيد دور
بی‌چاره‌ای با صورتی ناشسته
با تنی لهيده
خم شده در زير بار فقر
جامه‌ای هزار پاره
در سر چهار راهی
در گوشه‌ی گذرگاهی
دامان‌ات را می‌گيرد
از من بخر
گلی، فالی، خوراکی‌ای
بر سلامت و دارايی خود
شادمان بمان
دستی از پنجره ماشين
به درون می‌خزد
تمنای توجهی دارد
از من بخر
به شکرانه‌ی دارايی‌ات

ای بزرگ مرد
چه آسان رو بر می‌گردانی
شيشه را بالا می‌دهی
زير لب شکوه از گدايان می‌کنی
بوی بدی می‌داد
بوی فقر، بوی ناداری
دست‌اش لای شيشه مانده است
جرم‌اش نشان دادن فقر است
دل‌ات را چرکين کرد
وای که دل‌آشوبه می‌آرد!
سکه‌ای صدقه می‌دهی
حساب خويشتن پاک می‌داری
بانگ زنگوله‌ای می‌آيد
دينگ دينگ

دينگ دينگ
هشدار
دور باشيد دور
فقر و مرض در راه است
دست‌های پاک‌اتان را دور داريد
جامه‌ی پاکيزه‌ را از اين
دست‌های آلوده دور داريد
اين از خوره بدتر است
اين نماد بدبختی است
اين همان فقری است که
بر دامان ايشان نشانده‌اند
دينگ دينگ

دينگ دينگ
قسمت فسانه است
سفره‌های لبالب
ميهمانی‌های پر بخشش
سخاوت بزرگ مردان
که در جشن عاطفه‌ها
چند ميليون می‌بخشند
تا دامان ناپاک خويش
بشويند از لکه‌های پلشت
اما
اين لکه‌های خون
ماندنی است
ابدی است

دينگ دينگ
دور باشيد دور
آوای زنگوله‌ای می‌آيد
دينگ دينگ

1:34 PM | Baoba

بائوباي مهربان چهره فقر روح عزيزت را آزرده است.من هم امروز روحم آ”زرده شد كه در مسيري كه مي رفتم در ميان برف خانه هاي كاهگلي را مي ديدم .آه خدا بساط زندگي نموديان را به هم ريز تا جماعتي چنين با فقر دست وچنجه نرم نكنند.
راستي بائوباي مهربان قرار بود نشاني email تان را بدهيد .دوست خوبم مهر شما چنان ريشه اي در قلب من همواره جاي دارد.

[ آينده ] | [November 17, 2003 5:47 PM ]


درود
زيبايي کلمات با تلخي واقعيت ...
ولي گريزي نيست. بايد زندگي کرد بايد اميد داشت.
موفق باشيد.

[ هومن ] | [November 17, 2003 11:56 PM ]


فاتحان به زمين مي افتند اما بر زمين نمي مانند و در امتداد صعود بلند خويش ، جان سخت و پر توان معناي نا خوش سقوط را منكوب مي كنند .من ايمان دارم که زمين از ان گرسنگان خواهد شد و فقر عامل تعالي انسان خواهد بود هر چند که جهان در کف نامردمان باشد ولي اينده از ان انسان است انساني که ياد گرفته است از بعد انساني خويش بگذرد و گام ديگر بر سر گردون نهد

[ sam ] | [November 18, 2003 11:56 PM ]


درود

آينده‌ی مهربان؛ من ديری است که از نامه نوشتن و نامه خواندن سخت گريزان‌ام. مرا معذور دار.

[ بائوبا ] | [November 23, 2003 12:07 PM ]


درود

هومن نازنين؛ اين نماهای تلخ و جگرخراش را هر روز می‌بينيم، ولی دگر چشمان‌امان از ديدن و گوش‌هامان از شنيدن سر باز می‌زنند.

[ بائوبا ] | [November 23, 2003 12:08 PM ]


درود

سام نيک‌انديش؛ عمری با اين شعارها که آينده از آن گرسنه‌گان و پابرهنه‌گان است، مردمان را گرسنه و پای برهنه نگاه داشته‌اند. بايد برخاست و آن چه که از آن ماست را باز پس گرفت. گر صبر نماييم که آينده از آن ما گردد، تا ابد بايد چشم به در دوزيم و گوسپند شمريم تا با خيال شيرين آينده‌ای دل پذير خوش بخوابيم.

[ بائوبا ] | [November 23, 2003 12:08 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو