baoba

BAOBA

November 13, 2003

تنها یک پرسش

يک افسانه

او خوش‌بخت بود
پرسشی نداشت
اما روزی پرسشی
به پيش وی آمد
و از آن پس خوش‌بختی
بسيار دور بود
بسی کوچک بود

او از خدا
معنای زنده‌گی را پرسيد
اما
خدا پاسخ را
با همان پرسش داد

گفتا: اجابت تو
همين یک پرسش است
آن را بگير
در دل بکار
فراموش مکن
که اين دانه ای است
آب و نور می‌خواهد

او پرسش را کاشت
آبش داد
نورش داد
و پرسش جوانه زد
شکفت و ريشه کرد
ساقه و شاخه و برگ آورد
و هر ساقه پرسشی شد
و هر شاخه پرسشی
و هر برگ خود
پرسشی ديگر

و او که تنها
يک پرسش داشت
درختی شد
که از هر شاخه‌اش
پرسشی آويخته بود
هر برگ تازه
دردی تازه بود
و هر بار که
ريشه فروتر می‌رفت
درد نيز ژرف‌تر می‌شد

فرشته ها می‌ترسيدند
فرشته ها
از آن همه پرسش ريشه دار
می‌ترسيدند

اما خدا گفت:
نترسيد
درخت او ميوه خواهد داد
و باری که اين درخت خواهد آورد
شناخت است

فصل ها گذشت
دردها گذشت
درخت ميوه داد
بسياری آمدند
پاسخ‌های او را چيدند
اما در دل هر ميوه
باز دانه ای بود
و هر دانه
آغاز درختی
و هر که ميوه ای را برد
در دل خویش
بذر پرسش تازه ای را
کاشت.

1:05 PM | Baoba

.... تو نوازنده ي آهنگهاي گمشده ي قلب مني.

[ Aria ] | [November 13, 2003 2:11 PM ]


آريا جان درود

اين آهنگ و سرود از ديگری بوده است و من تنها با اين ساز شکسته که تارهايش از بسياری زخمه ريش‌ ريش گشته است، ناشيانه آن را باز نواخته‌ام.

[ بائوبا ] | [November 13, 2003 3:10 PM ]


درود بابوباي مهربان همانطور که گفتم اين افسانه از من نيست اما به نوعي حرف دل من بود ممنونم از لطفت

[ SAM ] | [November 13, 2003 8:02 PM ]


بائوباي مهربانم
سلام.بسيار زيبا نوشتي .پروردگار در جواب فرشتگان در مورد خلقت انسان گفت که من چيزي را مي دانم که شما نمي دانيد.
اما بائوباي مهربانم من شديدا نگران احمد باطبي عزيز هستم .

[ آينده ] | [November 14, 2003 12:51 AM ]


آقايون من هم از همه شما ممنونم.
بخاطر نکته سنجي هاتون براي دقتتون و براي صداقتتون.
موفق باشيد.

[ هومن ] | [November 14, 2003 12:57 AM ]


بائوباي مهربانم
با وجود اينکه سوزش تب تمام وجودم را فرا گرفته به نوشتن پرداختم تا براي آزاديش فرياد زنم و در صبحانه از اينکه دوست دارم او ازشر سياه انديشان گريخته باشد نوشتم .
بائوباي عزيز لينک دو کليپ زيبا را در نوشتار جديدم قرار داده ام واميدوارم اين دو کليپ را ببينيد

[ آينده ] | [November 14, 2003 3:09 AM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو