baoba

BAOBA

October 21, 2003

مستی و شراب

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش

جام‌ها از شراب زنده‌گی تهی گشته است
زيستن از شادمانی بری گشته است
مستی از دل‌ها گريخته است
زيستن از هستی تهی گشته است
شور و عشق از سرها گريخته است

نه شراب مانده است و نه ساقی
تنها جامی تهی و دُرد بسته،
نيم شکسته و خاموش
که در گوشه‌ی می‌خانه
فراموش‌شده و خمیازه‌کشان
برجای مانده است.

روزی باده‌ها پر، سرها گرم
و آوای نوشانوش
در هر گوشه طنين انداز بود
اينک
می‌فروش در زندان
ساقی در سنگ‌سار
و باده‌گسار در زير تازيانه است

می ناب به جوهری سياه و ترش
و مستی به سردردی سخت و آزاردهنده
بدل شده است
شراب زنده‌گی را از جام جان‌ها شسته‌اند
وشربتی تلخ و بدگوار
پر ز سياه‌دانه
در کوزه‌ی گلین شکسته‌ای
به جای‌ آن ريخته‌اند.

زيستن بی مستی چون دريای بی ‌ماهی است
زيستن بی شراب چون جنگل بی ‌درخت است
زنده‌گی بی مستی چون باغ بی ‌گل و گياه است
زنده‌گی بی مستی کوهستان بدون کوه است
بی هيچ قله‌ای، بی هيچ اوجی.

مستی و شراب را که از هستی بگيری
گويا آسمان را از پرنده گرفته باشی
گويا مهتاب را از شب سياه ستانده باشی
ستاره‌ها را از کهکشان بازپس گرفته باشی
زلال را از آب ستانده باشی
آب را از خاطر رود دزديده باشی
عطر و رنگ و لطافت را از گل گرفته باشی
گرمی و نور را از خورشيد زدوده باشی
ترانه‌ی باران را از ابر دزديده باشی
رويای شفق را از خاطر افق پاک کرده باشی
خيال را از کودکی محو کرده باشی
افسانه‌ی عشق را از جوانی زدوده باشی
خواستن و آرزو را از ذهن پاک کرده باشی
جنبش را از ذرات گرفته باشی

مستی را که از هستی بگيری
تنها ايستايی برجای می‌ماند و دل‌زده‌گی
مشتی مرده‌ی زنده‌نما
سرگردان و سردرگم
که می‌چرخند بر يک دايره‌ی بسته
و تنها سرگيجه می‌ماند و دل‌آشوبه

زيستن بی شراب و مستی
تنها رنج است و پستی

6:27 PM | Baoba

جانا سخن از زبان ما ميگويي

[ sam ] | [October 21, 2003 7:43 PM ]


شراب تلخ مي خواهم كه مرد افكن باشد
كه تا يكدم بياسايم زدنيا وشر وشورش
سماط دهر دون پرور ندارد پهد آسايش
مذاق حرص و آز ايدل بشو از تلخ و از شورش
بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسمان ايمن
بلعب زهره چنگي و مريخ سلحشورش
يائوباي عزيز سلام
با خوندن نوشته زيبايت تفعلي به لسان الغيب زدم و عجب شعر شيوايي آمد .نوشته زيبايتان را چند بار خواندم .قلمتان هميشه سبز كه با قلم سبزت به جان پژمرده ام زندگي مي بخشي

[ آينده پيش رو ] | [October 21, 2003 11:36 PM ]


آقا اينقدر از شراب گفتی هوس افتاديم! برم سراغ . . .

گويند مرا که دوزخی باشد مست
قوليست خلاف دل در آن نتوان بست

گر عاشق و ميخواره به دوزخ باشند
فردا بينی بهشت همچون کف دست

. . .

[ افشین ] | [October 22, 2003 5:39 AM ]


آينده‌ی مهربان درود
ام‌روز ظهر که نگاهی به آمار انداختم، سخت شگفت زده شدم. در پی سبب که شدم ديدم که تو چون هميشه، مرا شرمنده‌ی مهر خويش نموده‌ای.
جز سپاس گفتن سخن ديگری نتوانم گفت، هر چند که مهرورزان را نياز به سپاس نيز نباشد.

[ بائوبا ] | [October 22, 2003 12:55 PM ]


بائوباي مهربانم
دوست بزرگوار وانديشمندم اين وظيفه كوچكي بود كه از دست من بر مي آمد آنهم براي دوست انديشمندي چون شما .
شمايي كه با حوصله به درد دلهاي يك انسان گوش فرا داديد و راهي زيبا را به او نشان داديد .آري به راستي گرفتار عشق دختركي بودن بس شگرفتر از پرنده تنهاي آسمان بودن است .اما مشكلات ديگري در اين عشق نماد پيدا مي كند .نمي دانم چرا بي خود بر خودم سخت مي گيرم از وضع جامعه گرفته تا زندگي ,كار و.........همه بسان مشكلاتي شگرف وجودم را فراگرفته اند .دوست دارم عاشق باشم اما مي دانم كه با وضع موجود من انساني نيستم كه آن دختر را خوشبخت كنم .گويا ماديات همه جوانب زندگي ما را در بر گرفته و چقدر اندوهناك است كه انسانهاي خوب در ميهن آرياييمان موفق نيستند و همانطور كه صادق هدايت عزيز گفته زندگي در اين كشور براي انسانهاي چشم و دل گرسنه اي است كه چشم بر حقيت بسته اند و فرياد فقر فساد و........را نمي شنوند
به قول فردوسي پاكزاد:
نبودي چنين كشور ودين ما
كجا رفت آيين ديرين ما
چه كرديم اينگونه گشتيم خوار
خرد را بكنديم اينسان ز كار
نمي دانم اميدي به اين جامعه هست يا نه.حكومتمداران دين فروش براي يك روز حاكميت بيشتر همه چيزمان را چوب حراج مي زنند .كليپي را كه لينكش را در مطلب جديدم گذاشته ام مشاهده كنيد .بسيار دردناك است
در محيط كاري چنين جامعه اي مديريتهايي وجود دارد كه بهايي براي كار و تحصيلات ومعلومات قايل نمي باشند .وبدينسان است كه نخبگان راه فرار از سرزمين پدري را پيش رو گرفته اند و1000 مليارد دلار سرمايه فكري در طي 25 سال گذشته به ديار غربت رفته اند .
نمي دانم چرا همه چيز به يكباره بر من فشار آورده كه حتي قلبم زير بار اين فشار به درد آمده.
بائوباي مهربانم تنها وقتي من در اين محيط مجازي قرار مي گيرم با آرامش روبرو هستم .و وقتي كه نوشته هاي زيباي شما ودوستان را مي خوانم احساس زندگي مي كنم وگرنه به قول شملوي عزيز گر بدين سان زيست بايد پست......
مي بخشي كه باز به اينجا آمدم وسفره دلم باز شد.به اميد آينده اي روشن

[ آينده پيش رو ] | [October 22, 2003 3:35 PM ]


آينده‌ی پر مهر و جوينده درود
دوست من؛ عشق گر از زنده‌گی زدوده شود، تنها مرده‌گی باز ماند. کسی گفت که :"عشق ترجمه‌ي زخم است." آری چنين است ولي تن بی زخم و جان بی شور و مستی مهر معنايی ندارند. زنده‌گی دنيای صفر و يک‌ها و خط‌ها نيست. زنده‌گی بينابی گسترده و پيوسته است که مهر و درد و شادمانی در آن از هم جدا نيستند. مگر در بيناب نور خطی براي قرمز يا زرد يا نيلی می‌توان يافت که در اين بيناب زنده‌گی هم بتوان مهر را از بی‌زاری و شادمانی را از رنج يا شور و عشق را از دل‌سردی و رنجيده‌گی جدا کرد؟
پول و رفاه گوشه‌ای از اين هزارتوی پيچاپيچ است که راه خروج را برمی‌بندد، ولی از اين گوشه هم گذر ممکن است و دور نيست.
چنان نمانده، چنين نيز نخواهد ماند.
زنده‌گی همه خواستن و خواهش است و تلاش برای دست‌يابی. ولی نازنين؛ گاه پس از دست‌يابی به يک آرزو، در می‌يابی خورشيدی که در آرزویَ‌ش سال‌ها حسرت کشيده‌ای و تلاش کرده‌ای، ستاره‌ی اکليلی براق و سردی بيش نبوده است. نه نوری و نه گرمايی، تنها برق پولکی فريبنده!

[ بائوبا ] | [October 22, 2003 4:03 PM ]


بائوباي عزيزم

از نظر زيبايتان ممنونم نمي دانم شايد قلب رنجورم به ذهن من فشار اورده ونتوانستم آنچه را كه بايد گفت ادا كنم .من مي خواستم از عدم تمكين ضحاكان حاكم بر ميهن آرياييمان به خواستهاي مردم وآراي مردم سخن بگويم و نظرم پشتيباني از خواست سياه انديشان نبود .نمي دانم اگر چنين برداشتي از سخنانم مي شود آن را اصلاح كنم يا نه .مرا راهنمايي كنيد .راستي من اسمم حسين مي باشد و26 سال سن دارم مي خواهم بيشتر با شما اگر بشود آشنا بشوم .
راجع به آن كليپ هم واقعا ببخشيد. خيلي ناراحت شدم وقتي فهميدم كه دختران ايراني را عربهاي سوسمار خور به بردگي مي گيرند.در مورد وطن فروشي اين خائنان هم نبايد شك كرد زيرا من چند وقت پيش از قول سفير فراري ايران در پاكستان در خبر نامه گويا خواندم كه تنگه گواتر را ايران به پاكستان براي گرفتن تكنولوژي هسته اي واگذار كرده .
پس بعيد نيست كه براي يك روز حكومت بيشتر هر كاري بكنند

[ آينده پيش رو ] | [October 22, 2003 7:42 PM ]


پر کن پياله را که ديريست اين آب آتشين ره به حال خرابم نميبرد ...

[ شاپرک ] | [October 22, 2003 10:24 PM ]


ببخشيد آي دي ياهوتون چيه؟

[ پرگلك ] | [October 23, 2003 12:20 PM ]ساقیا پیمانه پر کن

تازه‌ترین نوشته‌ها

دل ِ خونین ِ سازها
ترسی نماند
سووشون
ناله‌ی ِ سرو
باغچه‌ی ِ سبز ِ اميدها

بایگانی نوشته‌ها

August 2010
January 2010
December 2009
August 2009
June 2009
March 2009
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003

جستجو